Strona główna
Reklama
Konsulting
Doświadczenie
Wzorniki
Kontakt
 


 • sporządzanie biznes-planów dla nowych przedsięwzięć gospodarczych,
 • sporządzanie analiz opłacalności przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych,
 • sporządzanie analiz opłacalności przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych,
 • przygotowywanie projektów racjonalizacji kosztów działania,
 • opracowywanie projektów usprawniających zarządzanie przedsiębiorstwem i prowadzenie interesów,
 • opracowywanie projektów restrukturyzacyjnych i programów naprawczych oraz uzdrawiających,
 • opracowywanie projektów prywatyzacyjnych przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części,
 • pomoc we wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu publicznego i niepublicznego,
 • sporządzanie prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych i raportów rocznych,
 • analiza specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz sprowadzanie do porównywalności ofert złożonych w ramach organizowanych przetargów,
 • tworzenie strategii i planów marketingowych dla przedsięwzięć gospodarczych,
 • określanie racjonalnego poziomu wydatków na promocję i reklamę,
 • przeprowadzanie analiz i segmentacji rynku konkurencji i przedsiębiorstwa,
 • analiza asortymentu i pozycjonowanie produktów,
 • tworzenie polityki cenowej, promocyjnej i dystrybucyjnej oraz wdrażanie kontroli i komunikacji marketingowej,
 • planowanie i interpretacja badań marketingowych przy współpracy z agencjami badań rynkowych,
 • opracowywanie zasad funkcjonowania public relations i pomoc w tworzeniu wizerunku firmy,
 • sporządzanie projektów racjonalizacji zatrudnienia,
 • pomoc w określaniu ścieżek kariery zawodowej pracowników.