Strona główna
Reklama
Konsulting
Doświadczenie
Wzorniki
Kontakt
 


Priorytetem we wszystkich działaniach realizowanych przez PROGRES jest zasada wysokiej jakości, rzetelności oraz terminowości wykonywanych projektów i prac. Zasada ta zobowiązuje nas to do dokładania najwyższej staranności przy doborze osób realizujących powierzone Spółce zadania. Osoby te muszą więc posiadać odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, tak aby sprostać wysokim wymaganiom i oczekiwaniom naszych klientów.

Ponadto, przy realizacji projektów i prac, o ile to konieczne, pracuje odpowiednio dobrany, interdyscyplinarny zespół. Daje to naszym klientom gwarancję, że przy rozwiązywaniu ich problemów łączymy zarówno doświadczenie naukowe, jak i potrzebną praktyką gospodarczą.

Charakter działań oraz panujące w Spółce zasady powodują, że pracownicy, współpracownicy i konsultanci dobierani są spośród wysokiej klasy specjalistów reprezentujących szeroki wachlarz dziedzin życia gospodarczego. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywali oni w renomowanych szkołach i uczelniach w kraju i zagranicą, w instytucjach związanych z życiem gospodarczym oraz w dużych i małych przedsiębiorstwach produkcyjnych, finansowych, handlowych i usługowych.

Kwalifikacje osób reprezentujących Spółkę, jej pracowników, współpracowników i konsultantów oraz dobrze zorganizowany system pracy powodują, że PROGRES może podjąć się realizacji każdego, nawet najtrudniejszego, zadania mieszczącego się w wymienionym wcześniej zakresie działań.